Діагностика слуху

Діагностика слуху - комплекс медичних досліджень, спрямованих на оцінку функції органу слуху, визначення та виявлення порушення:

  • порогів слуху (визначення слухової чутливості до звукових хвиль різної частоти);
  • дослідження функції середнього вуха (ступеня рухливості барабанної перетинки і провідності слухових кісточок, стану функції слухової труби, порога акустичного рефлексу);
  • отоакустичної емісії (ОАЕ);
  • функції сенсорних систем мозку (КСВП).

В Криворізькому міському центрі реабілітації слуху для дорослих та дітей кожен бажаючий має можливість пройти наступні види досліджень:

Тональна порогова аудіометрія (аудіометрія, аудіограма) - суб'єктивний метод діагностики слуху (вимагає відповіді пацієнта, для дорослих та дітей старших вікових груп 5+), спрямований на визначення порогів слуху: повітряним і кістковим проведенням.

Повітряне проведення - це проведення звуків до внутрішнього вуха через зовнішнє і середнє вухо.

Кісткове проведення - це передача звукової хвилі до внутрішнього вуха через кістки черепа.

Тональная пороговая аудиометрия

Тональна порогова аудіометрія дозволяє визначити не тільки гостроту слуху або ступінь зниження в децибелах (дБ), але і при порівнянні рівнів кривих повітряного і кісткового проведення, визначити тип зниження слуху:

  • Нормальний слух (слух у межах фізіологічної норми);
  • Кондуктивна приглухуватість (порушення функції звукопровідного апарату);
  • Сенсоневральна приглухуватість (порушення функції звукосприймального апарату або слухового нерву);
  • Змішане порушення слуху (одночасне, часткове порушення функцій звукопровідного і звукосприймального апаратів).

Результати тональної порогової аудіометрії представлені у вигляді графіка, на якому по вертикалі позначені рівні звукового тиску тонів в децибелах (дБ), а по горизонталі відзначені частоти, відповідні частотам аудіометру в діапазоні від 125 до 8000 Гц.

Тимпанометрия

Тимпанометрія - об'єктивний метод діагностики слуху, один з компонентів аудіометричної оцінки слуху, використовується для функціональної оцінки середнього вуха (барабанна перетинка, слухові кісточки, овальне вікно) та прохідності слухової труби, шляхом вимірювання відносного імпедансу, що змінюється в залежності від викликаних перепадів тиску в зовнішньому слуховому проході.

Результати тімпанометрії виглядають у вигляді графічного зображення змін адміттанса в залежності від тиску в зовнішньому слуховому проході.

Дані тімпанометрії, отримані в результаті діагностики не мають самостійної діагностичної значущості і вимагають проведення додаткових досліджень та оцінки інших аудіометричних даних (отоскопія, пороги кісткової і повітряної провідності).

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ)

Отоакустична емісія (ОАЕ)- це фізіологічне явище, яке супроводжує слухове сприйняття і є ознакою нормального функціонування певних мікромеханізмів равлика вуха. Місцем її виникнення є зовнішні волоскові клітини.

ОАЕ дозволяє оцінити слух та функціональний стан зовнішніх волосяних клітин і тому, широко застосовується в скринінг - дослідженнях новонароджених (з моменту народження) і дітей молодших вікових груп (для яких не застосовні суб'єктивні методи діагностики слуху).

КСВП (регистрация Коротколатентных Слуховых Вызванных Потенциалов)

КСВП (реєстрація Коротколатентних Слухових Викликаних Потенціалів) - об'єктивний метод аудіометрії, який широко застосовується для дослідження суха у дітей молодших вікових груп (КСВП можна зареєструвати вже в перші години життя дитини) і осіб з певним психоневрологічним станом, які не здатні адекватно виконувати інструкції лікаря або аудіометриста.
Метод КСВП абсолютно безболісний і нешкідливий для пацієнта. У переважній більшості випадків його проводять в стані природного сну. У дітей старшого віку і дорослих - в стані спокійного неспання (положення лежачи, з закритими очима, повна відсутність рухової активності).

Даний вид діагностики дозволяє в ранньому віці виявити порушення слуху, визначити рівень ураження слухового аналізатора, а потім, на підставі отриманих даних провести відповідне лікування, слухопротезування або кохлеарну імплантацію пацієнта. Що в свою чергу дозволяє своєчасно розпочати слухомовну реабілітацію дитини (від 3 до 6 місяців життя).

Всі фахівці Криворізького міського центру реабілітації слуху для дорослих та дітей пройшли спеціалізоване навчання та стажування з питань клінічної аудіології в ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. А.І. Коломійченка НАМН України "м. Київ

ВГОРУ

Send this to a friend